SpäťÚvod / Blog / Pripravíme Vašich recruiterov

Musí prebiehať výber zamestnancov u vás?

Ako spraviť výber „doma“ a podľa vašich potrieb?

Chápeme, že dlhodobo je pre vás výhodné mať svojho pracovníka, ktorý veľmi dobré pozná podnikové podmienky a požiadavky, zaškoleného na vykonávanie úspešného výberového procesu, aby ho mohol vykonať výber kedykoľvek a vedľa vás, v mieste sídla spoločnosti. Pripravili sme preto pre vás službu, ktorá vám toto všetko umožní.

nemusíte sledovať termíny personálnych školení, objednáte si našu spoločnosti na termín, ktorý vám vyhovuje. Keď prídeme k vám, vybraného pracovníka zaškolíme na správnu organizáciu procesu výberu zamestnancov, efektívne vedenie pohovoru a testovanie uchádzačov.

U vás zistíme vaše potreby pre jednotlivé pozície a pripravíme vám prehľadný manuál, pomocou ktorého váš pracovník zvládne výberový proces vždy s rovnakou kvalitou, vyhne sa neočakávanými prekážkam, otestuje a vyhodnotí kandidátov pre konkrétne pozície vo vašom podniku. Pri analýze a couchovaní v priestoroch vašej firmy, mu odovzdáme aj časť cenných skúseností s výbermi práve v tom vašom odvetví.


Ako dobre pozná agentúra podmienky u vás?

Externý personalista, či agentúra, majú určite kvalitné know-how na výber zamestnanca a k tomu obrovské množstvo skúseností, ale ak neboli u vás vo firme, nevideli podmienky na mieste a nezoznámili sa so skutočnými požiadavkami, ktoré vychádzajú z vašej každodennej reality, nedokážu byť tak presní, ako by vedeli byť vaši kolegovia poverení výberovým procesom. Tým zasa chýba zvládnutý efektívny proces, jeho podrobný popis, úskalia a tréning, či základné zaškolenia.

Dokážeme výhody „domácich hráčov“ s profesionálnymi znalosťami personalistu.

Kde sa robia výbery do vašej spoločnosti?

Cestovanie stojí čas a peniaze. Ak vyšlete svojho zamestnanca na školenie, bude chýbať vo firme 2 alebo 3 dni, ale najviac vám bude prekážať fakt, že chýba práve tento týždeň, kedy ste ho najviac potrebovali. Iba preto, že práve teraz sa koná to potrebné školenie základov personalistiky, ktoré potrebuje, aby vás mohol odbremeniť od časti výberového procesu. Školenie je teda o tých pár dní „drahšie“.

Pri konečnom výbere a pohovoroch s úzkym výberom uchádzačov, osobne rozhodnete, ktorý pracovník vám vyhovuje nie len odbornostne, ale aj povahovými vlastnosťami. Okrem komfortu „vlastného ihriska“, je pre vás časovo výhodnejšie prijímať kandidátov vo svojej spoločnosti, ako na výberové konanie cestovať do personálnej agentúry a stráviť deň iba touto jedinou aktivitou.

Kedy sa robia výbery do vašej spoločnosti?

Včera bolo neskoro je najčastejšia situácia typického podnikateľa. Pracovník dal výpoveď, zhoršil sa alebo prišla dobrá zákazka a vy potrebujete ďalšie tri pracovné sily. Od pondelka. Sám sa musíte venovať nielen bežného riadeniu firmy, ale príprave nových produktov, spracovaniu zákaziek a výberové konanie so svojou naliehavosťou buď musí počkať alebo zbrzdí ostatné prioritné procesy v spoločnosti. To prináša značné časované riziko. Výberový proces síce prozreteľne delegujete, ale za každým sa musí výber znova pripraviť a stále objavujú nové prekážky, s ktorými ste nerátali.

Výberový proces musí byť efektívny a rýchly, ak má doviesť do firmy spoľahlivého a skúseného pracovníka, musí mať načasovanie, na ktoré sa dá spoľahnúť – takto sa dá plánovať.

Kto teda vyberá vašich zamestnancov?

Ste to priamo vy? Dokážete, v dnešnej dobe neustáleho hľadania vzácnych ľudských zdrojov, venovať časť svojho drahocenného času vyhľadávaniu, testovaniu, hodnoteniu a výberu budúcich spolupracovníkov? Keďže to nie je jediná vysoko dôležitá zodpovednosť, ktorú musí manažér schopnosťami a zdrojmi pokryť, často si na pomoc zoberie niekoho z podriadených.

Najčastejšie je táto úloha pridelená účtovníčke či mzdovému pracovníkovi, keďže samostatný personalista by bol väčšinu času nevyužitý. Výber ste delegovali, ale keďže ste si vedomý, že úloha si vyžaduje profesionálny prístup, časť ušetreného času musíte vrátiť späť v podobe spísania „návodu“ pre kolegyňu. Taktiež jej nájdete, a vyšlete ju na, aspoň základné školenia, či dokonca vykonávate couching pri prvých pohovoroch, aby získala časť skúseností, ktoré s výbermi máte vy.

Koľko času vám teda vo výsledku ušetrilo delegovanie na pracovníka a ako kvalitných ľudí toto rozhodnutie prináša do vašej spoločnosti?

Ako sa rozhodnete?

Odpovedzte si na dôležitú otázku, či výber musíte robiť vy, manažér alebo či ho dokážete sám efektívne delegovať na svojich kolegov. Sme presvedčení, že v rozhodovacej fázi výberového procesu ste, ako manažér a riaditeľ, či majiteľ spoločnosti, nenahraditeľný, no existuje riešenie, ktoré vás odbremení. Zveríte nám návrh výberového procesu, vypracovanie manuálu a zaškolenie vášho pracovníka (teda celé delegovanie) a my to urobíme u vás, v čase, ktorý vyhovuje vám a na mieru podľa podmienok, ktoré sú pre vás špecifické.

Na koniec tak získate zaškoleného pracovníka s kvalitným manuálom a dokážete tak proces výberu nových kolegov urobiť okamžite v čase, ktorý je pre vás najvýhodnejší, vo vašich vlastných priestoroch bez narúšania behu vašej prevádzky a manažmentu a s potrebnou odbornosťou.