SpäťÚvod / Blog / BODY FEATURES ANALYSE

BODY FEATURES ANALYSE

- základy geneticky podmieneného správania - inštinktívna individualita - vrodený geneticky kód - vzory správania - okamžité pochopenie jedinečnosti

 

Štruktúry tváre zrkadlia našu individuliatu, spôsob myslenia pri rozhodovaní, posudzovania rizík, spôsob akým jednáme, čo nás ohrozuje v pracovnom procese, je našim vnútorným zrkadlom 〰〰 na základe fotografie 〰〰 analyzujeme oblasti:

 

1/ myslenia

2/ jednania

3/ emócií

4/ automatického vyjadrovania

 

Nový nástroj v personalistike a vzdelávaní, pretože dnes byť o krok vpred už nestačí.