SpäťÚvod / Blog

Blog

Správny inzerát

Vo chvíli, keď manažér stojí pred úlohou obsadiť novú pracovnú pozíciu, rozhoduje sa najmä o využití tých najlepších zdrojov, aby pracovné miesto obsadil nie len rýchlo, ale najmä kvalitným budúcim zamestnancom. Jedným z...

Využívate efektívne „predvýber“?

Každý skúsený personalista už vie, kedy mu predvýber uchádzačov o zamestnanie môže uľahčiť obsadenie jednotlivých pracovných pozícií a kedy je skôr na škodu. Životopis niekedy nestačí Klasický životopis neposkytuje odpovede na...

Pripravujete si otázky na pracovný pohovor naozaj efektívne?

Na pracovný pohovor sa nepripravuje iba záujemca o prácu, ale každý zamestnávateľ, ktorý si chce naozaj precízne a dobre vybrať. Dnes už nestačí sa dôkladne porozprávať s kandidátom. Je nutné dôkladne preskúmať jeho schopnosti a vlastnosti,...

Pripravíme Vašich recruiterov

Ako spraviť výber „doma“ a podľa vašich potrieb? Chápeme, že dlhodobo je pre vás výhodné mať svojho pracovníka, ktorý veľmi dobré pozná podnikové podmienky a požiadavky, zaškoleného na vykonávanie úspešného...

BODY FEATURES ANALYSE

- základy geneticky podmieneného správania - inštinktívna individualita - vrodený geneticky kód - vzory správania - okamžité pochopenie jedinečnosti Štruktúry tváre zrkadlia našu individuliatu, spôsob myslenia pri rozhodovaní,...