SpäťÚvod / Partneri / 1. Prešovská nástrojáreň

1. Prešovská nástrojáreň

1. Prešovská nástrojáreň

1. prešovská nástrojáreň spol, s .r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorej hlavný výrobný program tvorí výroba náradia vstrekovacích foriem pre termoplasty a lisovacieho náradia strižné a ohýbacie nástroje, ale aj výrobný program 3D CNC ohýbanie drôtu a trubiek.

Ako samostatná firma bola zaregistrovaná v máji roku 1999 v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove (Oddiel: Sro, vložka č. 11648/P). Využívajúc viac ako 50 - ročnú tradíciu pri výrobe špeciálneho náradia poskytuje svojim zákazníkom serióznosť pri spolupráci, profesionalitu pri riešení zadania a ústretové termíny výroby s podporou moderných technológií, softwarového vybavenia a kvalitného pracovného týmu, ako základu pre dosiahnutie uvedeného.
www.1pn.sk