SpäťÚvod / O agentúre

Personálna agentúra blue color

 

Robíme veci inak :)

 

Hľadali sme vhodnú alternatívu ako sa odlíšiť pri vyhľadávaní a výbere ľudí do firiem a inšpirovala nás analýza štruktúr tváre. Spoločnostiam vieme poradiť, prečo niektorí zamestnanci stagnujú a fluktuujú, keď im pracovná pozícia nesadne.  

Každý z nás je originálni, a v čom práve, to ukazuje analýza štruktúr tváre. Takáto analýza je vhodná pre každého a stojí práve na princípe jedinečnosti. Všetci sme genetickou stavbou a životnými skúsenosťami unikátni, presne ako otlačky prstov. Neexistujú dvaja ľudia s rovnakými reakciami na život.

 

Objavujeme DNA každého uchádzača

 

Črty tváre určujú naše základné vzorce správania, spôsob myslenia, jednania, emócií i vyjadrovania. Výsledkom analýzy pri výberovom procese je

  • zhodnotenie základných vlastností uchádzača,

  • rizík a odporúčaných pozícií,

  • silné a slabé stránky kandidáta

  • rozbor jednotlivých čŕt

 

Napríklad od kontrolóra vyžadujeme netolerantnosť k chybám, precíznosť, mať veľmi dobrý postreh, byť príkladom svojou presnosťou, vedieť zameriavať pozornosť na detaily. Podľa fotografie uchádzača možno na prvý pohľad určiť predispozíciu k tejto pracovnej pozícii. Pre vyššie manažérske pozície je analýza najzaujímavejšia, keďže manažéri sú dnes kaučovaní a ich pracovné správanie je silne profesionálne. Preto ich črty tváre môžu prekvapiť i odhaliť najviac.

Služby

Naše služby sú zamerané na: BODY FEATURE ANALYSE Analýza čŕt tváre. HR tutor Osobné zaškolenie interných personalistov spoločnosti na výberový proces - priamo u Vás. Permanent placement – vyhľadanie...