SpäťÚvod / Externý kouč

Externý kouč

Koučing Vás otvorene a transparentne zavedie od problému k možnosti. 

 

Spločnosť, kde sa koučuje dokáže oceniť zamestnancov, ich nápady a zručnosti a zároveň podporuje jednotlivca.

Aby bolo koučovanie efektívne:

 
  • Nadriadený neprikazuje, ale poskytuje podporu

  • Nadriadený neobviňuje, ale jedná férovo

  • Nadriadený už nemusí motivovať, ale nastupuje vlastná motivácia zamestnancov

  • vytvárajú sa funkčné tímy

  • inovácie sú vítané a nevyvolávajú obavy

  • šéf sa stáva priateľom, ktorému každý rád vyhovie

  • pracovné úlohy sa stávajú výzvou, nie nepríjemným tlakom

  • rastie sebavedomie zamestnancov

  • zamestnanci sú schopní samostatne sa rozhodovať

 

Ponuka externého koučovania pre Vašu spoločnosť +421 908 723 997