SpäťHome / References / Využívate efektívne „predvýber“?

Využívate efektívne „predvýber“?

Každý skúsený personalista už vie, kedy mu predvýber uchádzačov o zamestnanie môže uľahčiť obsadenie jednotlivých pracovných pozícií a kedy je skôr na škodu.

Životopis niekedy nestačí

Klasický životopis neposkytuje odpovede na všetky otázky a nie vždy podľa neho zistíte, či je uchádzač o prácu vhodným kandidátom na obsadenie pracovného miesta. Informácie zo životopisu vám nemusia stačiť a vy chcete vedieť viac.

Jednou z možností je ponechať si to na osobný pohovor, čo je ale pre zamestnávateľa a jeho manažérov časovo pomerne neefektívne. Ďalšou možnosťou je pozvať si uchádzača ešte pred osobným pohovorom a porovnať ho s ďalšími kandidátmi, ktorí majú podobné životopisy, prípadne zistiť detailnejšie informácie o jeho skúsenostiach. Môže sa stať aj to, že už po prvých dvoch vetách zistíte, že na danú pozíciu je uchádzač nevhodný.

Predvýber vám umožní preveriť si prvý dojem, skúsenosti, znalosti ale aj osobnosť potencionálneho zamestnanca.

Formy predvýberu

Rozlišujeme dve kategórie – tradičné a moderné formy predvýberu. Každá z nich má svoje výhody aj nevýhody, používame ich však vždy podľa konkrétnej situácie a v závislosti od profesie, ktorú obsadzujeme.

Tradičné metódy

  • dotazník – v životopise nájdete len základné informácie, preto otázky, ktoré vás zaujímajú môžete využiť napríklad v tlačenom dotazníku. Štandardné otázky môžete posunúť aj väčšiemu počtu uchádzačov a takto dochádza k férovému porovnaniu.
  • test – ide o alternatívu dotazníka a jeho podstata je v tom, že sa zameriava na znalosti a schopnosti uchádzača. Môžete ho kombinovať s osobným hodnotením aj s prezentáciou výsledkov uchádzača.
  • telefón – najpopulárnejšia metóda, ktorú používa väčšina personalistov. Pri telefonickom rozhovore posúdite kvalitu prejavu, schopnosť improvizácie a môžete si otestovať aj jeho vedomosti.

Moderné metódy

  • online dotazník – moderná forma tlačeného dotazníka umožňuje personalistovi zaslať dotazník z jedného emailu viacerým uchádzačom alebo využiť online aplikácie, napríklad aj bezplatné v rámci služby google drive. Na online dotazník môže uchádzač odpovedať kedykoľvek a kdekoľvek a aj vy si ho môžete kedykoľvek skontrolovať.
  • video pohovor – veľmi efektívna metóda, uchádzača môžete aj vizuálne zhodnotiť. Vďaka moderným technológiám uchádzač môže poslať nahraté video a vy si pozriete v čase, ktorý vyhovuje vám. Takto spracujete viac žiadostí ako napríklad pri osobnom pohovore.
  • screening sociálnych médií – čoraz viac personalistov využíva možnosti zistiť o svojich kandidátoch informácie na dostupných sociálnych sieťach. Aj na základe statusov uchádzača môžete posúdiť osobnostné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície.

Ako docieliť úspech predvýberu?

V prvom rade vám pomôžu dobre cielené otázky. Nepoužívajte len štandardný dotazník pre ponuky práce, zaujímajte sa v ňom o konkrétne znalosti a schopnosti, ktoré sú potrebné k obsadzovanej pozícii. Otázky musia byť kryte správnymi kontrolnými otázkami, ktoré overujú tvrdenia uchádzača.

Hlavné roviny otázok:

  • Čo sa chcem o uchádzačovi dozvedieť? - konkretizujte otázky, pýtajte sa na jeho znalosti, zručnosti, osobnostné predpoklady. Nezabúdajte na podstatné veci, ktoré sú dôležité pri vykonávaní obsadzovanej funkcie.
  • Od koho sa to chcem dozvedieť? - pri príprave dotazníka myslite na to, či ide o nekvalifikovanú alebo odbornú pracovnú pozíciu. Iný dotazník si pripravíte napríklad pre robotníka a iný pre manažéra spoločnosti.

Naše predvýbery pre klientov

Vďaka stovkám výberových konaní, ktoré sme pre klientov realizovali, dokážeme vybrať tú najvhodnejšiu formu predvýberu a v rámci nej pripraviť dobre cielené otázky, vďaka ktorým sa filter zúži na kandidátov s vyšším potenciálom a zamestnávateľ si tak vyberá v kratšom čase z preverených a kvalifikovaných uchádzačov.

Efektívne využitie našich služieb – ak vaša spoločnosť nedisponuje samostatným náborovým oddelením.

Výhody pre Vás – 3 stupňový výber, transparentný proces, priebežná komunikácia.