SpäťÚvod / O agentúre / Služby

Služby

Naše služby sú zamerané na spokojnosť obidvoch strán trhu práce, teda na zladenie dopytu a ponuky práce s ohľadom na individuálne potreby ako zamestnávateľov, tak našich starostlivo vyberaných kandidátov.

 

  • BODY FEATURE ANALYSE 

Analýza čŕt tváre. 
 

  • HR tutor

Osobné zaškolenie interných personalistov spoločnosti na výberový proces - priamo u Vás. 

 

  • Permanent placement – vyhľadanie uchádzačov


Šetrenie času a finančných prostriedkov.

 

  • Payroll servis – kompletný mzdový servis


Vedenie personálnej a mzdovej agendy externou formou.

 

  • HR poradenstvo pri nábore zamestnancov

Individuálne podľa požiadaviek klienta.